TARGA 32 Classic

Targa 32 har ersatt Targa 31, som tillverkats sedan 1997 och som uppdaterats under åren. Den senaste uppdateringen som gjordes på Targa 31 var den negativa akterspegeln, den sk Targa 31+. Targa 32 har negativ akterspegel som standard och generellt en ”modernare look”. Mycket av formspråket kommer från den populära Targa 44, med en högre stäv, framåtlutande tak samt teakräcke, dubbel akterport till badbryggan och en distinkt linje i hyttväggen, som kännetecknar Targa 32.

 

Bredden har även ökats för att ge mera volym inne i båten – bredden vid vattenlinjen har dock i det närmaste bibehållits för att bevara de goda köregenskaperna, som är karaktäriserande för alla Targa modeller. Förkabinen är betydligt större med två fullängdskojer på 210cm och akterkabinen har även fått en större dubbelsäng. Toaletten i akterkabinen har även förstorats.

 

En annan nyhet är, att skrovet till den nya båten tillverkats enligt vakuuminjiceringsmetoden, vilket ger ett startk skrov och är dessutom mera miljövänligt.
 

TEKNISK INFO

 Totallängd  10,78 m
 Längd (skrov)  9,82 m
 Bredd  3,37 m
 Djupgående  1,10 m
 Vikt  ca 6300 kg
 Designkategori  B 
 Bränsletank  800 liter
 Vattentank  120 liter
 Septiktank  60 liter
 Toppfart  (2 x D4-300) 41 knop
 Marschfart  28-36 knop
 Bränsleförbrukning  (2x260 hk) ca 2,3 l/nm