Nytt Targa-försäljningskontor

I april har Botnia Marin öppnat ett nytt försäljningskontor – TARGA CENTER – vid Båtbyggarvägen 1, Drumsö, Helsingfors (i Maritims utrymmen).

 

Oy Targa Center Ab är ett delägt bolag av Botnia Marin och ekon.mag. Berndt Mérus, som också fungerar som VD. Berndt Mérus är för många TARGA ägare känd från sin tid hos Raymarines finska dotterbolag Navsystems.

 

För after-sales service ansvarar Heikki Rönnqvist – också han känd från sina många år i båtbranschen.

 

Vi ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Botnia Marin och hoppas att alla TARGA kunder skall bli nöjda med den nya ”besättningen” på Targa Center.